ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑ 925 ΑΠΟ 95 ΕΥΡΩ & ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΑΠΟ 70 ΕΥΡΩ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ.